Aktualności

Banki używają Metastudio DRM

Do grona użytkowników Metastudio DRM (rozwiązanie do zarządzania danymi referencyjnymi) dołączył mBank SA. To już kolejny, obok Bank BNP BGŻ Paribas SA, Bank Millennium SA, Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, bank wykorzystujący Metastudio DRM w obszarach finanse, kontroling i hurtownia danych.
Continue reading

CustomerDataBrowser w energetyce

Dla obsługi większości wniosków i zapytań klientów obejmujących kwestie danych osobowych (RODO) wystarczy wiedza o tym jakie dane osobowe klientów oraz w jakich systemach są przetwarzane. Dlatego Pulsar Energia, nowoczesna i niezależna na rynku sprzedaży energii firma, wdrożyła rozwiązanie Sanmargar CDB (Customer Data Browser). Sanmargar CDB umożliwia wyszukiwanie w systemach informatycznych danych osobowych klientów bez…
Continue reading

Sanmargar wspiera RODO

Dla ułatwienia przedsiębiorstwom wypełniania wymagań RODO/GPRD Sanmargar udostępnia rozwiązanie 'Customer Data Browser'. Sanmargar CDB (Customer Data Browser) jest szczególnie przydatne dla instytucji i przedsiębiorstw, które mając rozproszone i rozległe systemy źródłowe zawierające wrażliwe dane osobowe klientów, chcą wypełnić kluczowe wymagania wynikające z regulacji RODO tj: przygotowania na żądanie informacji o zakresie przetwarzanych danych konkretnego klienta;…
Continue reading

Denodo w ofercie Sanmargar

Miło nam zawiadomić, że Sanmargar Team dołączył do grona partnerów Denodo. Denodo Platform jest rozwiązaniem służącym do budowy jednolitej warstwy dostępu do danych niezależnie od ich źródła. Rozwiązanie umożliwia łączenie danych w jedną perspektywę widzianą przez wszystkie aplikacje dostępowe użytkowników takie jak systemy raportowe, analityczne, statystyczne czy procesy ETL. Izolując warstwę techniczną hurtowni danych zastosowanie…
Continue reading

Best practices for RDM

Best practices for managing reference data. Summary. *) 1. Establishing a Central Reference Data Unit (RDU). A Central RDU oversees reference data management across the enterprise to achieve overall goals — especially standardization, quality, and operational efficiency. 2. Locating the Central Reference Data Unit. It needs to be decided where in the organization a central…
Continue reading

Subskrypcja Metastudio DRM

Subskrypcyjny model licencjonowania Metastudio DRM już dostępny. Wprowadzony elastyczny model pozwala dopasować zakres i okres licencjonowania do zmieniających potrzeb projektowych i biznesowych. Zapraszamy do ewaluacyjnej instalacji Metastudio DRM
Continue reading

Sanmargar w rankingu ItWiz Top100

Miło nam poinformować, że w edycji 2016 raportu ItWiz Top100, Sanmargar Team uplasował się na 10 miejscu wśród największych dostawców systemów Business Intelligence. Raport ItWiz Top100 jest corocznie przygotowywany przez redakcję tygodnika ItWiz i uznawany jest za opiniotwórcze źródło informacji o kondycji i perspektywach branży IT i telekomunikacyjnej.
Continue reading

Współpraca z Premium Technology

Miło nam poinformować, że firmy Sanmargar Team Sp. z o.o. oraz Premium Technology Polska Sp. z o.o. Sp.k. nawiązały współpracę partnerską w obszarach przedsięwzięć doradczych i wdrożeniowych. Przedmiotem współpracy jest wzajemne oferowanie autorskich produktów tj. rozwiązań do zarządzania danymi referencyjnymi i danymi podstawowymi (Metastudio DRM, Sanmargar CKK) oraz rozwiązań wspierających procesy zarządzania portfelem projektów inwestycyjnych. Współdziałanie…
Continue reading

Audyt jakości danych

Audyt jakości danych w ofercie Sanmargar Team. Liczne wdrożenia systemów klasy ERP, CRM, BI wskazują, że niedostateczna jakość migrowanych danych może istotnie wpłynąć na wydłużenie oraz zwiększenie kosztów takich projektów. Przeprowadzenie przez Sanmargar Team audytu jakości danych na wczesnym etapie projektów wdrożeniowych pozwala wyeliminować liczne ryzyka procesów migracji. Wczesna identyfikacja skali błędów danych adresowych, teleadresowych,…
Continue reading

Metastudio DRM r3.5 – demo

Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu nowej wersji rozwiązania do zarządzania danymi referencyjnymi Metastudio DRM r3.5. Nowa wersja obejmuje szereg usprawnień i rozszerzeń oraz jest również dostępna w postaci on-line demo.
Continue reading